Naš servisni tim je profesionalno obučen u cilju održavanja ispravnosti a time i efektivnosti mašina na visokom nivou, kao i dugi vijek opreme, a sve u cilju smanjenja troškova eksploatacije. TEIKOM serviseri su osposobljeni za sve vrste intervencija na terenu i na svaki poziv korisnika intervenišu najdalje za 24 sata. Korišćenjem usluga našeg servisa imaćete sigurnost da će se vaše mašine i oprema održavati strogo po preporukama proizvođača opreme.