Mikseri za beton

DIECI kamionske mješalice su brze i visoko produktivne mašine, specijalno dizajnirane za rad u urbanim sredinama. Pored utovarne kašike takođe imaju i mogućnost istovara na sve tri strane što korisnicima ovih mašina omogućava efikasnost u radu.